****ONZE EXCUSES VOOR DE BEPERKTE INFORMATIE, MOMENTEEL WORDT ER GEWERKT AAN DEZE WEBSITE****

Welkom

Atmisera Finance B.V. is een onderneming die zich initieel ten doel stelt activiteiten te ontplooien op de volgende gebieden:

  • het uitvoeren van uw administratie, geheel of gedeeltelijk;
  • het uitvoeren van allerhande aangiftes zoals VPB en BTW, maar ook IB-aangiftes voor particulieren (zie www.wiedoetmijnbelastingaangifte.nl);
  • het opstellen van jaarrekeningen en/of andere rapportages, of het beoordelen van diverse rapportages;
  • het begeleiden van (startende) ondernemers, zoals het beoordelen van bedrijfsplannen en het geven van adviezen naar aanleiding daarvan;
  • het adviseren op bedrijfseconomisch gebied, zoals onder andere credit management, interne organisatie en controle, en meer.

    Copyright website Atmisera Finance BV
    Disclaimer: Op al onze diensten zijn onze, bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer gedeponeerde, algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te downloaden via deze website en indien gewenst zenden wij u deze toe. Hoewel aan de samenstelling en de inhoud van deze website uiterste zorg wordt besteed, worden alle wijzigingen en fouten voorbehouden.